วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

คณะครูสอนพลแตรเดี่ยว

คณะครูสอนพลแตรเดี่ยว โครงการฝึกสอน ขลุ่ย กลอง และแตรเดี่ยว 13 บช. ที่มีธงชัยเฉลิมพล ณ ลานฝึก ฝ่ายดนตรี สก. 5 เม.ย.66

S-9789456