วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

งานการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์