วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

งานสถาปนาโรงเรียนนายร้อยสามพราน