วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

งานสถาปนาโรงเรียนนายร้อยสามพราน