วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

งานเลี้ยงรับรอง ผบ.เหล่าทัพ

งานเลี้ยงรับรอง ผบ.เหล่าทัพ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย 11ก.ย.66

S-13607025-0