วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

งานเลี้ยงรับรอง ผู้บังคับบัญชาระดับสูง Sea sand sun ค่ายพระรามหก

งานเลี้ยงรับรอง ผู้บังคับบัญชาระดับสูง Sea sand sun ค่ายพระรามหก 18 ม.ค. 66

center>428088