วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ดนตรีไทย และวงโยฯ ประกอบพิธีอุปสมบท

ดนตรีไทย และวงโยฯ ประกอบพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 1มิ.ย. 66