วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ดุริยางค์ตำรวจ ร่วมบรรเลง 3เหล่าทัพ

ดุริยางค์ตำรวจ ร่วมบรรเลง 3เหล่าทัพ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตดุสิต กทม. 5 ธ.ค.66

S-50954251 S-50954250