วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัครบุคคล

รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน (สายงานดุริยางคศิลป์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบ คลิกดูข้อมูล สรุปเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร

This image has an empty alt attribute; its file name is S__22224919-724x1024.jpg

ดุริยางค์ตำรวจ 91 ถนนแจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 Tel. 02-583-8322