วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

ปี่สก๊อต พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะที่ปรึกษา พลตำรวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองจเรตำรวจ แห่งชาติ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1061267 1061268