วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ฝ่ายดนตรีร่วมกับเหล่าทัพ พิธีถวายพระพร

ฝ่ายดนตรีร่วมกับเหล่าทัพ พิธีถวายพระพร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิธีท้องสนามหลวง 28 ก.ค.66