วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ฝ่ายดนตรีร่วมกับเหล่าทัพ พิธีถวายพระพร