วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ฝ่ายดนตรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี

08 ธ.ค. 2023
142

ฝ่ายดนตรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก ณ กรมดุริยางค์ทหารบท 7 ธ.ค.66

S-34340901-0