วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

พลแตรเดี่ยวรับ-ส่ง นายกรัฐมนตรี

พลแตรเดี่ยวรับ-ส่ง นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม ก.ตร. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 28 พ.ย.66