วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีต้อนรับ ผบ.ตร. มาเลเซีย

แถวกองเกียรติยศ ในพิธีต้อนรับ ผบ.ตร. มาเลเซีย 13 ธ.ค.66

S-3620891
S-51167381
S-51167383
S-51167384