วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 8 พ.ย.66

S-10862626-0
S-10862627-0
S-5660737
S-5660738
S-5660762-0
S-5660786-0