วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ดนตรีไทย บรรเลงพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส 3พ.ค.66

S-9035828