วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน