วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน ตำรวจภูธรภาค 4 5 ส.ค.66