วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดอนุเสาวรีย์ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา

วงโยฯ วงออร์เคสตรา, และวงปี่สก๊อต หัสดนตรี พิธีเปิดอนุเสาวรีย์ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา 9 มิ.ย.66