วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

วงออร์เคสตรา งานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ห้องแจ้งยอดสุข ชั้น ๓ อาคารฝึกอบรมฯ (สตม.) ตร.8ม.ค.67

S-9510940-0