รอง ผบก. สก. ตรวจเยี่ยมฝ่ายดนตรี 8 ก.พ. 66

12 พ.ย. 2023
285

รอง ผบก. สก. ตรวจเยี่ยมฝ่ายดนตรี 8 ก.พ. 66

DSC-9258 DSC-9306