วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

รับ-ส่ง เสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิง

รับ-ส่ง เสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 3 ธ.ค. 66