วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ร่วมบรรเลงงานปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

วงดนตรีไทยร่วมบรรเลงงานปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ณ บริเวณสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 7ม.ค.67

S-11526156-0 S-11526154-0