วงออร์เคสตรางานเลี้ยงรับรอง พิธีมอบอุปกรณ์เครื่องมือให้ รพ.ตร 8 ก.พ. 66

วงออร์เคสตรางานเลี้ยงรับรอง พิธีมอบอุปกรณ์เครื่องมือให้ รพ.ตร 8 ก.พ. 66

S-16261396 S-16261390