วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

วงออร์เคสตราบรรเลงงานโครงการอาหารกลางวัน

วงออร์เคสตราบรรเลงงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจ ณ อาคารโภชนาคาร สตช 22 มี.ค.66

S-17195119 S-17195122