วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ห้องบันทึกเสียง เพลง(โปรดอย่าเรียกฉันว่าลุง)

ห้องบันทึกเสียง (งานวิชาการ)บันทึกเสียงงานเพลง(โปรดอย่าเรียกฉันว่าลุง)ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ 23ม.ค.67

41898-0 41899-0