วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ดนตรีไทยร่วมบรรเลงงานปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ 19