วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

ดนตรีไทยร่วมบรรเลงงานปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ 19